Organisaties staan middenin de maatschappij. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de wereld om ons heen. PROM’ES heeft haar duurzaamheidskader ontwikkeld aan de hand van de Sustainable Development Goals: een veelomvattend kompas om van ons bedrijf een meer impactgerichte onderneming te maken. Samen met onze klanten, partners en leveranciers proberen we ons bedrijf en de hardloop- en fietsevenementen sector te verduurzamen.

Objectifs de Développement Durable

Sustainable Development Goals?

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen met 169 targets om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Onze focus

PROM’ES heeft haar duurzaamheidskader op 3 van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen geconcentreerd. Niet omdat wij de andere 14 minder belangrijk vinden, maar omdat wij deze 3 doelen hebben geïdentificeerd als de meest relevante voor ons bedrijf en passend binnen de reikwijdte van onze ambities.

 

Oohos
Chip service
Eco medals
TYVEK recycling service

Onze impact

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er bestaat geen algemeen aanvaarde methodiek die voor iedereen toepasbaar is om de SDG’s te meten. De VN heeft indicatoren geformuleerd, die zijn toegespitst op landelijk of mondiaal niveau. PROM’ES heeft een vertaalslag gemaakt naar de eigen organisatie en branche om jaarlijks de voortgang te kunnen meten op de doelen.

Samen sparren

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, we staan open voor uw suggesties en ideeën! Of misschien loopt u zelf ergens tegenaan. We denken graag met u mee. Samen komen we tot vernieuwende en creatieve manieren om invulling te geven aan duurzame ambities. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!